loading spinner
Solar Edge - fotovoltická elektráreň na kľúč

         

Š T Á T N A    D O T Á C I A až  1500eur

Fotovoltická elektráreň SolarEdge OnGrid - špičková technológia za prijateľnú cenu, Vám poskytne širokú škálu riešení a voľnosti pri samotnej inštalácii ako aj do budúcich dní.

Fotovoltická elektráreň SolarEdge OnGrid - základné vlastnosti, ktoré robia  tento produkt výnimočným

- možnosť bez z...

         

Š T Á T N A    D O T Á C I A až  1500eur

Fotovoltická elektráreň SolarEdge OnGrid - špičková technológia za prijateľnú cenu, Vám poskytne širokú škálu riešení a voľnosti pri samotnej inštalácii ako aj do budúcich dní.

Fotovoltická elektráreň SolarEdge OnGrid - základné vlastnosti, ktoré robia  tento produkt výnimočným

- možnosť bez zásahu do zostavy dopĺňať ďalšie panely

- optimizér pre každý panel : zvyšuje výkon panelu a každý panel pracuje samostatne a je ho možné monitorovať.

- špičkový monitoring : internetový prehliadač alebo app. mobil zobrazuje rozloženie na streche a výkon každého panelu, detailné grafy o výrobe a spotrebe. Chybové hlásenia rozposiela majiteľovi a inštalatérov

- možnosť rozložiť panely na viac orientácií aj s rozdielnym sklonom

- zatienenie panela neovplyvňuje celú zostavu

- je možné kedykoľvek doplnenie zostavy o LG 7kWh alebo 10 kWh batériu

- možnosť obmedzenia výkonu pre nulové prebytky

- možnosť doplnenia o plynulú reguláciu prebytkov do spotrebičov /napr. el. bojler/

-a množstvo iných WIFI aplikácií ako napr. zapínanie spotrebičov diaľkovo adt.

Detaily

Solar Edge - fotovoltická elektráreň na kľúč  V kategórii sa nenachádza žiadny produkt.

Podkategórie

 • SolarEdge Hybridné
                                                                  
  Solar Edge Hybrid - fotovoltaická elektráreň na kľúč

  Štátna dotácia pre túto elektráreň je do 1500eur

  Fotovoltaická elektráreň SolarEdge Hybrid - špičková technológia za prijateľnú cenu s využitím najnovších technológií ukladania vyrobenej energie do batérií Vám poskytne širokú škálu riešení a voľnosti pri samotnej inštalácii ako aj do budúcich dní.

  Fotovoltaická elektráreň SolarEdge Hybrid - základné vlastnosti, ktoré robia  tento produkt výnimočným

  - obmedzenie dodávky do siete - prebytky do batérie

  - ukladanie vyrobenej energie do batérií LG RESU 7H alebo LG RESU 10H

  - plynulá dodávka energie z batérie počas slabšieho osvitu , alebo v noci

  - možnosť zásobovania pri výpadku verejnej siete

  - možnosť bez zásahu do zostavy dopĺňať ďalšie panely

  - optimizér pre každý panel : zvyšuje výkon panelu a každý panel pracuje samostatne a je ho možné monitorovať.

  - možnosť rozložiť panely na viac orientácií aj s rozdielnym sklonom

  - zatienenie panela neovplyvňuje celú zostavu

  - špičkový monitoring : internetový prehliadač alebo app. mobil zobrazuje rozloženie na streche a výkon každého panelu, detailné grafy o výrobe a spotrebe. Chybové hlásenia rozposiela majiteľovi a inštalatérovi.

  - možnosť obmedzenia výkonu pre nulové prebytky

  - možnosť doplnenia o plynulú reguláciu prebytkov do spotrebičov /napr. el. bojler/

  -a množstvo iných WIFI aplikácií ako napr. zapínanie spotrebičov diaľkovo adt.

                


   

 • SolarEdge OnGrid

  Štátna dotácia až do 1500eur

  Aké sú naše priority......?

  1 – minimalizovať nároky na zákazíka od návrhu až po uvedenie do prevádzky  administratíva atd.../
  2 – dodržiavanie termínov a zmlúv / obojstranné/
  3 – komplexné riešenie: zrealizujeme aj prípadné úpravy rozvodov el. inštalácie,alebo rozvodníc

  Aký je postup....?

  1 – nezáväzná objednávka s informáciami o domácnosti :
  - priemerná ročná spotreba
  - druh spotrebičov ako el.bojler,klíma,atd
  -  typ strechy : plochá/sedlová
   - miesto inštalácie
   - orientácia strechy
  2 – vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku
  3 – na základe odsúhlasenej cenovej ponuky zrealizujeme obhliadku
  4 – navrhneme najlepšie riešenie pre Vás s ohľadom na objekt, spotrebu a typ spotrebičov s dôrazom na efektivitu / max. využitie energie a minimálne prebytky do ver. siete/
  5 – vypracovanie záväznej cenovej ponuky a zmluvy o dielo
  6 – vypracovanie žiadosti pre Distribučnú spoločnosť
  7 – po súhlasnom stanovisku Distribučnej spoločnosti montáž elektrárne
  8 – vypracovanie podkladov na Distribučnú spoločnosť a uvedenie elektrárne do prevádzky

   

  V prípade , že budete žiadať o dotáciu z programu Zelená Domácnostiam využijeme naše bohaté skúsenosti so získavaním poukážok

  -          Žiadať môžete sami na základe podkladov ktoré od nás obdržíte
  -          Žiadosť môžeme podať za Vás