loading spinner
SolarEdge OnGrid

Štátna dotácia až do 1500eur

Aké sú naše priority......?

1 – minimalizovať nároky na zákazíka od návrhu až po uvedenie do prevádzky  administratíva atd.../
2 – dodržiavanie termínov a zmlúv / obojstranné/
3 – komplexné riešenie: zrealizujeme aj prípadné úpravy rozvodov el. inštalácie,alebo rozvodníc

Aký je postup....?

1 – nezáväzná objed...

Štátna dotácia až do 1500eur

Aké sú naše priority......?

1 – minimalizovať nároky na zákazíka od návrhu až po uvedenie do prevádzky  administratíva atd.../
2 – dodržiavanie termínov a zmlúv / obojstranné/
3 – komplexné riešenie: zrealizujeme aj prípadné úpravy rozvodov el. inštalácie,alebo rozvodníc

Aký je postup....?

1 – nezáväzná objednávka s informáciami o domácnosti :
- priemerná ročná spotreba
- druh spotrebičov ako el.bojler,klíma,atd
-  typ strechy : plochá/sedlová
 - miesto inštalácie
 - orientácia strechy
2 – vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku
3 – na základe odsúhlasenej cenovej ponuky zrealizujeme obhliadku
4 – navrhneme najlepšie riešenie pre Vás s ohľadom na objekt, spotrebu a typ spotrebičov s dôrazom na efektivitu / max. využitie energie a minimálne prebytky do ver. siete/
5 – vypracovanie záväznej cenovej ponuky a zmluvy o dielo
6 – vypracovanie žiadosti pre Distribučnú spoločnosť
7 – po súhlasnom stanovisku Distribučnej spoločnosti montáž elektrárne
8 – vypracovanie podkladov na Distribučnú spoločnosť a uvedenie elektrárne do prevádzky

 

V prípade , že budete žiadať o dotáciu z programu Zelená Domácnostiam využijeme naše bohaté skúsenosti so získavaním poukážok

-          Žiadať môžete sami na základe podkladov ktoré od nás obdržíte
-          Žiadosť môžeme podať za Vás
Detaily

SolarEdge OnGrid  V kategórii sa nenachádza žiadny produkt.