loading spinner

Pre kontaktovanie môžete využiť kontaktný formulár tu

                            

Collect Sun, s.r.o.
Fakturačná adresa : .......................................................Sídlo firmy :
ul. 29. Augusta 16ul. 29. Augusta 16

924 01 Galanta

Slovenskia

924 01 Galanta

Slovakia

IČO: 44791038
Prevádzka :
IČ DPH: SK2022863601ul. 29. Augusta 16
DIČ: 2022863601
924 01 Galanta
Tel. číslo 0905253647